Menu Zamknij

Strona główna

 


SSM_Rogozno23053109560 

HISTORIA NASZEJ SPÓŁDZIELNI W PIGUŁCE

Budowę fundamentów pierwszego bloku rozpoczęto w drugiej połowie 1958r. Na początku 1961r blok przy ul. Wojska Polskiego 11 (obecnie) z kotłownią był gotowy do zamieszkania, ale pierwsi lokatorzy wprowadzili się dopiero w roku 1962. Pierwszy protokół z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie spisany został dnia 3.11.1962r.

Zarząd czynił starania o nabór członków i rozpoczęcie budowy dalszych bloków jednak bezskutecznie. W 1963r budynek przejęła Spółdzielnia Mieszkaniowa w Obornikach jednak i ona nie podjęła budowy budynków w Rogoźnie tylko dała propozycję mieszkańcom Rogoźna do zamieszkania w Obornikach, z czego wiele osób skorzystało.

W 1964r oddany został do zamieszkania obecny dziś budynek Przemysława 4 posiadający własną kotłownię, czerpiący wodę z sieci „Rofamy” i odprowadzający ścieki do fabrycznej oczyszczalni. Był wybudowany dla pracowników „Rofamy”, administrowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Obornikach. Kolejne bloki wybudowano i oddano do zamieszkania – Przemysława 2 w 1968r i Przemysława 6 w 1973r w ramach Spółdzielni Obornickiej.

Po 1975r wszystkie agendy spółdzielczości mieszkaniowej dotyczące Rogoźna z Obornik przekazano do Wągrowca, gdyż nadal nie dopuszczano myśli, by odpowiednia spółdzielnia mogłaby być zlokalizowana na miejscu. Jednakże miejscowi działacze czynili wszystko, aby powołać do życia Spółdzielnię Mieszkaniową w Rogoźnie.

Wystąpiono z zapytaniem do Centrali Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie, jakie należy kroki przedsięwziąć, aby spółdzielnię powołać. Zgodnie z warszawską instrukcją rozpoczęto przygotowania do powołania Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie według obowiązującego wówczas Prawa Spółdzielczego.

Pierwsze informacyjne zebranie w sprawie powołania Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej odbyło się 22.08.1978r o godz. 1530 w sali Urzędu Miasta Rogoźna. Na zebranie zaproszono Prezesa SM w Wągrowcu p. M.Rtajczaka, Administratora budynków spółdzielczych w Rogoźnie p. Michała Skotnickiego (przyszłego Prezesa Zarządu) oraz kandydatów na członków – założycieli w liczbie 35 osób.

Komitet Organizacyjny zwołał na dzień 28.09.1978r Walne Zgromadzenie (założycielskie) Spółdzielni Mieszkaniowej, na którym dokonano wyboru Rady Nadzorczej, Komisji Rady: Rewizyjnej, Technicznej, Społeczno-samorządowej. W tym też dniu Rada na podstawie §52 pkt 1 Statutu wybrała Zarząd Spółdzielni w składzie:

  • Michał Skotnicki Prezes Zarządu
  • Marian Kołodziejczak Członek Zarządu
  • Edmund Frankowski Członek Zarządu

Protokoły z wyborów jako załączniki należało wysłać do CZSBM w Warszawie i do WSM w Pile.

Wśród dokumentów, które wysłano do CZSBM znalazły się pisma FMR „Agromet-Rofama” Rogoźno podpisane przez Dyrektora mgr inż. Jerzego Olszaka i Wielkopolskich Fabryk Mebli – Zakład Nr 1 Rogoźno mgr inż. Andrzeja Jędrzejczaka oba datowane na 28.09.1978r, w których dyrektorzy deklarują wszelką pomoc dla przyszłej Spółdzielni uzasadniając jednocześnie konieczność jak najszybszego jej powołania.

28.11.1978r w Biurze Notarialnym w Wągrowcu uwierzytelnili swoje podpisy w obecności Notariusza członkowie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Rogoźnie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Rogoźnie z siedzibą przy ul.Wojska Polskiego11/15(obecnie)zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Pile powstała 22.12.1978r.

Ze zgłoszenia rejestracyjnego wynika, że otrzymała Ident. GYS0816575 i rozpoczęła swą działalność od 01.01.1979r, jednak nowo wybrany Zarząd, a w szczególności Prezes, rozpoczęli intensywnie pracę tuż po Walnym Zebraniu (założycielskim).

KALENDARIUM rozbudowy Spółdzielni w latach:

1961dokończenie budowy bloku 22 mieszkaniowego, wybudowanie szamba, wykopanie 2 studni i hydroforni celem zaopatrzenia boku w wodę pitną196221 rodzin otrzymuje klucze do mieszkań, jedno mieszkanie przeznaczone i adaptowane na biuro Spółdzielni1963oddanie do zamieszkania bloku 27 rodzinnego wraz z kotłownią wybudowanego przez „Rofama” Przemysława 41968oddanie do zamieszkania bloku 60 rodzinnego – Przemysława 2 wybudowanego przez SM Oborniki dla FMR „Rofama”

1958 przygotowanie terenu pod budowę domu i wykonanie fundamentów
1958 – 1959 dalsze prace przy fundamentach, założenie opaski drenarskiej
1960 rozpoczęcie budowy domu – Dojazdowa 11 (Wojska Polskiego11 (obecnie)
1973 oddanie do zamieszkania bloku 80 rodzinnego – Przemysława 6 wybudowanego przez SM Oborniki dla FMR „Rofama”
1977 oddanie do zamieszkania bloku 60 rodzinnego wraz z kotłownią wybudowanego przez SM Oborniki dla FMR „Rofama” – Kościuszki 56
1977 oddanie do zamieszkania bloku 30 rodzinnego wybudowanego przez SM Oborniki dla FMR „Rofama” – Sądowa 2
1978 uruchomienie oczyszczalni ścieków dla FMR „Rofama” i dla Osiedla Przemysława II
1979 oddanie do zamieszkania bloku 12 rodzinnego : systemem gospodarczym” dla pracowników oświaty pod patronatem SM Rogoźno przy ul. Seminarialnej 14
1980 oddano bloki:
08.04.1980 – Przemysława 15, 30 mieszkań
25.04.1980 – Przemysława 14, 30 mieszkań
15.07.1980 – Krótka 6, 30 mieszkań
06.09.1980 – Przemysława 13, 24 mieszkań
30.12.1980 – Przemysława 17, 30 mieszkań
1981 – oddano do zamieszkania blok 24 rodzinny przy Przemysława 12 wybudowany dla SM Rogoźno przez KB Piła (29.05.1981)
– oddano do zamieszkania blok 40 rodzinny wybudowany dla FMR „Rofama” przez KB Piła – Wojska Polskiego 9 (obecnie)
1982 – oddano do zamieszkania blok 12 rodzinny przy ul. Seminarialnej 12 wybudowany w „systemie gospodarczym” pod patronatem SM Rogoźno przez Zakład Budowlany Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Rogoźnie dla 6 rodzin pracowników GS”SCH” Rogoźno i 6 rodzin pracowników oświaty
– oddano do zamieszkania blok 24 rodzinny Przemysława 11 wybudowany przez KB Piła dla SM Rogoźno (17.06.1982)
1983 – oddano bloki:
24.02.1983 – Przemysława 10, 45 mieszkań
18.07.1983 – Przemysława 16, 30 mieszkań
1984 – oddano bloki:
19.07.1984 – Przemysława 9, 24 mieszkań
20.12.1984 – Przemysława 8, 24 mieszkań
1985 – oddano bloki:
06.05.1985 – Przemysława 5, 24 mieszkań
31.12.1985 – Przemysława 3, 24 mieszkań
1986 – ułożono na osiedlu spółdzielczym korektor sanitarny wraz z przepompownią ścieków
1988 oddano do zamieszkania blok 38 rodzinny – Przemysława 18
1990 – oddano bloki:
10.04.1990 – Przemysława 20, 42 mieszkań
07.08.1990 – Przemysława 19, 6 mieszkań
– FMR „Rofama” przekazała na rzecz SM Rogoźno następujące budynki: Przemysława 4, Kościuszki 56 (z nieuregulowanym sprawami własności gruntów), Sądowa 2, Wojska Polskiego 9 (obecnie)
– oddano do zamieszkania blok 23 rodzinny – Kotlarska 18
1992 – oddano bloki:
31.03.1992 – Kościuszki 53, 48 mieszkań
30.03.1992 i 08.09.1992 – Kościuszki 51, 57 mieszkań (II etapy)
1993 – 1994 oddano do zamieszkania blok 48 rodzinny – Kościuszki 55 (II etapy)
1995 oddano do zamieszkania blok 32 rodzinny – Kościuszki 59

Na tym etapie zakończono budownictwo spółdzielcze w Rogoźnie. W październiku 2005r powstała pierwsza Wspólnota mieszkaniowa. Mieszkańcy bloku Przemysława 19 zdecydowali o odłączeniu się od Spółdzielni. Mieliśmy udział we Wspólnocie z uwagi na fakt iż jedno mieszkanie posiadało status lokatorskiego prawa do lokalu. Od 01.01.2015 Wspólnota Przemysława 19 miała już wszystkie wyodrębnione mieszkania.

Obecny nasz stan nieruchomości to 29 bloków o łącznej powierzchni 52 063,79m2. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rogoźnie prowadzi administrację 33 Wspólnot na terenie Gminy Rogoźno.

Accessibility